Cầu thang sắt Mẹ Nhu

Hệ thống cầu thang bằng sắt được thi công tại Mẹ Nhu – Đà Nẵng