Cửa săt Nguyễn Xí

Mẫu cửa sắt với họa tiết trúc trang nhã được đặt riêng theo ý kiến của chủ nhà trên đường Nguyễn Xí – Đà Nẵng