Đặng Thùy Trâm – Đà Nẵng

Thực hiện thi công trọn gói phần thiết kế nội ngoại thất nhôm kính tại showroom đường Đặng Thùy Trâm – Đà Nẵng