Cafe Highlands Trần Phú Lê Hồng Phong

Thi công đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ theo yêu cầu từ chủ đầu tư Highlands cafe tại sao điểm Trần Phú – Lê Hồng Phong